บริการของเรา

Digital Product and UI/UX Design Services

Design
Design คือ การแก้ปัญหา เริ่มต้นจากค้นหาปัญหาที่แท้จริง
ค้นหากลุ่มผู้ใช้งานจริง หาขั้นตอนการทำงาน (Flow) ของเว็บไซต์
หรือแอพพลิเคชั่น ออกแบบ User Interface จัดทำ Interactive Prototype
Consult
ให้คำปรึกษาแนะนำ วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกค้ากำลังประสบอยู่
คิดค้นหาวิธีการหรือกระบวนการต่าง ๆ ร่วมกับลูกค้า
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
Consult
จัดฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านการออกแบบ Digital Product
การออกแบบ User Interface การสร้าง Interactive Prototype
ลูกค้าของเรา
ติดต่อเรา
บริษัท ไซเนจ เซิร์ฟ จำกัด
102/28 หมู่ 6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0815925590Copyright © 2020 www.signagesurf.com. All Rights Reserved.